Czarnuchowate (Tenebrionidae)

Rodzina chrząszczy, która liczy na świecie ponad 20 tysięcy gatunków. W Polsce, jest ich jednak tylko 85. Większość z nich to gatunki małe bądź średniej wielkości. Największym z nich jest pokątnik złowieszczek (Blaps mortisaga). Pod względem wyglądu są dość różnorodne, jedne są podłużne, inne zaś owalne. Przeważnie ich ubarwienie jest niepozorne, czarne, szare lub brunatne, ale trafiają się również bardziej kolorowe gatunki. Jeśli chodzi o ich biologię, to jest u nich bardzo różnorodna. Większość gatunków zamieszkuje środowiska naturalne, w których są związane z próchniejącym drewnem, oraz grzybami. Niektóre, można również spotkać na liściach oraz kwiatach. Sporą grupę stanowią jednak gatunki synantropijne, rozprzestrzenione na całym świecie. Najbardziej znanym jest mącznik młynarek (Tenebrio molitor), którego larwy są groźnymi szkodnikami artykułów spożywczych. Odgrywają jednak również pożyteczną rolę, ponieważ te same larwy, stanowią także pokarm dla zwierząt hodowlanych (gadów, pająków, modliszek), dlatego coraz łatwiej można je znaleźć w sklepach zoologicznych, niż w naszych kuchniach. Wiele innych czarnuchowatych odgrywa inną pożyteczną rolę, gdyż uczestniczą w rozkładzie drewna, grzybów i innej materii organicznej, pomagając tym samym włączyć ją do ponownego obiegu w naturze. Żaden z nich nie znajduje się na liście gatunków chronionych, ale wiele z nich to gatunki rzadkie, jak choćby wspomniany wcześniej pokątnik, którego obecnie widuje się sporadycznie.

Borzewka (Diaperis boleti)

Grzybiec (Bolitophagus reticulatus)

Omięki (Lagria spp.)

Omrzel (Opatrum riparium)

Wyruta karmazynowa (Pseudocistela ceramboides)