Ważkowate (Libellulidae)

Najliczniejsza rodzina ważek różnoskrzydłych. Na całym świecie liczy ponad 1000 gatunków, w Polsce natomiast 23. Przedstawiciele tej rodziny to małe bądź średniej wielkości ważki, o mocnej, krępej budowie ciała. Kiedy się na nie patrzy, wyglądają na szersze niż dłuższe. Ich odwłoki są stosunkowo krótkie, a u niektórych sprawiają wrażenie kanciastych i prostokątnych. Pod względem ubarwienia są bardzo różnorodne. Część z nich ma czerwone lub żółte barwy (np. szablak, Sympetrum spp.), inne zaś niebieskawe bądź żółto-brunatne (lecichy, Orthetrum spp.). Bywają też czarne o żółtych lub czerwonych plamkach (niektóre zalotki, Leucorrhinia spp.). Ważkowate bardzo chętnie przysiadają na roślinach, zwłaszcza uschniętych gałęziach czy wysokich łodygach roślin, z których wypatrują potencjalnego posiłku, w postaci innych owadów. Samce, podobnie jak u innych ważek, są terytorialne, dlatego skupiają swoją uwagę także na potencjalnych rywalach. Kiedy właściciel rewiru wypatrzy obcego samca (niekoniecznie własnego gatunku), wówczas rusza, by go przegonić. Zdarza się też, że część z nich (wspomniane lecichy) siada bezpośrednio na ziemi (głównie na piaszczystej glebie, w odsłoniętych miejscach), by wygrzewać się na słońcu. Większość z nich to gatunki pospolite, a niektóre (lecicha pospolita, Orthetrum cancellatum), potrafią występować wręcz masowo (co mogę potwierdzić z własnych obserwacji). Niektóre z nich są jednak rzadkie, a trzy gatunki zalotek znajdują się na liście gatunków objętych ścisłą ochroną.

Lecicha pospolita (Orthetrum cancellatum)

Szablaki (Sympetrum spp.)

Ważka czteroplama (Libellula quadrimaculata)

Ważka płaskobrzucha (Libellula depressa)

Ważka ruda (Libellula fulva)

Zalotka czerwonawa (Leucorrhinia rubicunda)