Ważki (Odonata)

Bardzo stara grupa owadów, której przodkowie istnieli na ziemi już 250 mln lat temu, w czasach sprzed pojawienia się dinozaurów. Na całym świecie żyje ponad 7 tys. gatunków, w naszym kraju zaś 74. Mimo, że ważki zdają się być dość prymitywną grupą owadów, to ich budowa ciała umożliwia im wykonywanie czynności, które dla przedstawicieli wielu innych rzędów, są wręcz niedostępne. Ważki są chociażby bardzo sprawnymi i szybkimi lotnikami, potrafiącymi również zawisać w powietrzu niczym helikoptery. Wszystkie ważki są drapieżnikami. Dorosłe osobniki polują w powietrzu na różne owady latające. Żyjące w wodzie larwy, polują natomiast na inne wodne bezkręgowce. Larwy dużych gatunków z rodziny żagnicowatych (Aeschnidae), potrafią upolować nawet kijanki lub narybek. Ważki dzieli się na dwa podrzędy: równoskrzydłe (Zygoptera) i różnoskrzydłe (Anisoptera). Ważki równoskrzydłe są zazwyczaj mniejsze od różnoskrzydłych, a budowa ich ciała jest delikatniejsza. Ich skrzydła mają podobną wielkość i kształt, a w czasie spoczynku są zazwyczaj złożone tuż nad ciałem. Ważki różnoskrzydłe są zwykle duże i mocno zbudowane. Duże są też ich oczy, które zajmują dużą część ich głowy i zazwyczaj wyraźnie się ze sobą stykają (u równoskrzydłych są mniejsze i wyraźnie rozdzielone). Tylne skrzydła ważek różnoskrzydłych różnią się kształtem i rozmiarem od przedniej. W czasie spoczynku nie składają skrzydeł tak jak ważki równoskrzydłe, lecz trzymają je rozpostarte na boki.

Ważki równoskrzydłe (Zygoptera)

Świteziankowate (Calopterygidae)

Pióronogowate (Platycnemididae)

Pałątkowate (Lestidae)

Łątkowate (Coenagrionidae)

Ważki różnoskrzydłe (Anisoptera)

Żagnicowate (Aeschnidae)

Gadziogłówkowate (Gomphidae)

Szklarkowate (Corduliidae)

Ważkowate (Libellulidae)