Świteziankowate (Calopterygidae)


Rodzina ważek licząca na świecie około 150 gatunków, w Polsce natomiast tylko dwa: świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) i świtezianka dziewica (Calopteryx virgo). Oba te gatunki są bardzo dużymi ważkami równoskrzydłymi, których rozpiętość skrzydeł sięga 7 cm. Ich ciało jest przeważnie zielonkawe lub niebieskawe, o metalicznym połysku. Podobne zabarwienie mają również żyłki skrzydeł (u samca świtezianki błyszczącej na każdym skrzydle mamy jedną, granatową plamę, natomiast w przypadku samca dziewicy, skrzydła są po całości granatowe). Nasze rodzime świtezianki możemy spotkać głównie nad wodami płynącymi, gdzie potrafią być bardzo liczne. Pod względem wyboru ich typu, świtezianka błyszcząca jest bardziej wszechstronna niż jej kuzynka. Dziewica preferuje bowiem chłodniejsze, zacienione leśne rzeki, nie mniej zdarza się, że oba te gatunki występują wspólnie. Podobnie jak w przypadku innych ważek, także świtezianki, a zwłaszcza samice, lubią się oddalać od zamieszkiwanych przez siebie zbiorników wodnych. Bywa, że można na nie trafić nawet w miastach.

Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens)