Rośliniarki (Symphyta)

I jeszcze takie ujęcie samicy.Podrząd błonkówek, liczący na świecie ponad 8800 tys. gatunków. Skupia w sobie mocno zbudowane owady, które nie posiadają wyraźnego zwężenia między tułowiem a odwłokiem. Zgodnie z nazwą, większość z nich to roślinożercy. Przynajmniej, kiedy są larwami. Te ostatnie przypominają wyglądem gąsienice, jednak można je poznać po 8 posuwkach odwłokowych, oraz dużej, jednobarwnej głowie, na której często znajdują się oczka proste, skupione w jednym miejscu (wyglądają przez to jak duże oczy złożone). Znaleźć je można na różnych roślinach. Jedne mają jaskrawe, ostrzegawcze barwy, inne stawiają na kamuflaż. Dorosłe rośliniarki często są roślinożerne, ale niektóre z nich są również drapieżnikami.

Bryzgunowate (Cimbicidae)

Nieduża rodzina, licząca na świecie zaledwie 200 gatunków. W Polsce mamy ich natomiast tylko 29. Są to duże, masywnie zbudowane błonkówki, osiągające przeważnie więcej niż 2 cm. Ich czułki są zakończone jednym lub dwoma nabrzmiałymi segmentami, tworzącymi wspólnie buławkę. Większość z nich ma jaskrawe barwy, upodabniające je do żądłówek. Same w sobie są jednak zupełnie niegroźne. Odżywiają się głównie sokiem wyciekającym z drzew. Ich ogromne larwy, można natomiast znaleźć głównie na drzewach liściastych, takich jak wierzby czy topole.

Bryzgun brzozowiec
(Cimbex femoratus)

Obnażowate (Argidae)

Rodzina błonkówek licząca na świecie około 800 gatunków, w Polsce natomiast mamy ich 22. Błonkówki te cechują się masywną, krępą budową ciała, Nasze rodzime gatunki są najczęściej czarne lub czarno-żółte, w tropikach spotyka się niekiedy bardziej kolorowe gatunki. Dorosłe przylatują do kwiatów, by spijać nektar i zjadać pyłek. Przypominające gąsienice larwy, żerują gromadnie na liściach swych roślin żywicielskich.

Obnażacz (Arge melanochra)

Osnujowate (Pamphiliidae)

Nieduża rodzina rośliniarek, która liczy na całym świecie ok. 200 gatunków, natomiast w Polsce stwierdzono jak do tej pory 38 gatunków. Przedstawiciele tej rodziny zamieszkują najczęściej umiarkowane rejony Ameryki Północnej oraz Eurazji. Zazwyczaj nie są duże, osiągają od 8 do 18 mm długości. Zamieszkują głównie lasy, gdzie ich larwy żerują na różnych roślinach, w zależności od gatunku. Wiele z nich wybiera drzewa iglaste. Larwy na pierwszy rzut oka przypominają gąsienice motyli i często żerują w dużych grupach. Niektóre gatunki, jak choćby osnuja gwiaździsta (Acantholyda posticalis) są uznawane za groźne szkodniki w lasach gospodarczych.

Osnuja czerwonogłowa (Acantholyda erythrocephala)

Pilarzowate (Tenthredinidae)

Ogromna rodzina rośliniarek, licząca na świecie aż 7,5 tys. gatunków. W Polsce natomiast, mamy ich ponad 480, co jak na nasze warunki jest naprawdę niezłym wynikiem. Ich ciała są przeważnie dość wąskie, ale zdarzają się też bardziej krępe gatunki. Na ich nieco trójkątnych głowach, znajduje się mocny aparat gryzący, który bardzo im się przydaje przy zdobywaniu posiłku. Z ubarwienia, mogą być czarne lub zielonkawe, ale jest też wiele gatunków o dużo jaskrawszym ubarwieniu. Wiele z nich próbuje się podszywać pod osy i inne żądłówki. Dorosłe mogą się odżywiać nektarem i innymi słodkimi płynami, ale wiele z nich to groźne drapieżniki napadające na inne owady, zwłaszcza te uskrzydlone. Ich larwy, żerują natomiast na bardzo różnych roślinach, zarówno zielnych jak i krzewach czy drzewach. Ich ubarwienie jest równie zmienne co u dorosłych.

Palik trędownikowaty (Tenthredo scrophulariae)

Płast (Craesus latipes)

Szczerbatek (Rhogogaster sp.)

Trzpiennikowate (Siricidae)

Kolejna rodzina składająca się z bardzo dużych błonkówek. Na całym świecie jest ich około 150, w Polsce natomiast 12 gatunków. W przeciwieństwie do bryzgunów, nie tylko są bardzo duże, ale również wyjątkowo podłużne, zaś na końcu ciała każdej samicy znajduje się długie, spiczaste pokładełko, często niemniej długie niż całe ich ciało. Najbardziej znany z nich wszystkich, trzpiennik olbrzym (Urocerus gigas), potrafi dorastać nawet do 4 cm, nie licząc pokładełka. Wiele gatunków ma żółto-czarne ubarwienie, upodabniające je do żądłówek, jednak w rzeczywistości są dla ludzi zupełnie niegroźne. Inne mają klasyczne, czarne ubarwienie i na pierwszy rzut oka przypominają gąsienicznikowate (Ichneumonidae), które zresztą są ich zaciekłymi wrogami. Życie trzpienników jest związane z lasami, ponieważ ich larwy rozwijają się w drewnie, żywiąc się grzybami, które porastają drążone przez nie chodniki. Ich działalność jest często dość kłopotliwa dla leśników, dlatego niektóre z nich bywają uważane za szkodniki.

Kruszel czarny (Xeris spectrum)

Trzpiennik olbrzymi
(Urocerus gigas)

Buczowate (Xiphydriidae)

Nieduża rodzina błonkówek, blisko spokrewniona z trzpiennikami. Na całym świecie odnotowano ich około 150 gatunków, w Polsce natomiast tylko 5. Przeważnie są wyraźnie mniejsze od trzpienników, zaś ich głowa jest osadzona na wyraźnym trzonku. Ich życie związane jest głównie z drzewami liściastymi (większość trzpienników woli iglaste), zaś ich larwy drążą w ich wnętrzu chodniki, dlatego czasami mogą wyrządzać drobne szkody.

Bucz olszynowiec (Xiphydria camelus)