Prostoskrzydłe (Orthoptera).

Rząd owadów, liczący na świecie około 20 tys. gatunków. W Polsce mamy ich natomiast z jakieś 100. Przedstawiciele tej grupy, bywają popularnie nazywani „konikami polnymi,” albo świerszczami. O ile to pierwsze określenie, jest potoczną nazwą różnych gatunków tego rzędu, to już nazwa „świerszcze,” w fachowym rozumieniu, powinna być zarezerwowana wyłącznie dla przedstawicieli nadrodziny Grylloidea. Jeśli chodzi o systematykę, to prostoskrzydłe zwyczajowo dzielimy na długoczułkowe (Ensifera), oraz krótkoczułkie (Caelifera). Osobiście przyjąłem jednak trochę inny podział. Cały rząd podzieliłem na trzy grupy, uwzględniając liczbę gatunków, które opisałem i które zapewne jeszcze wam przedstawię. Na koniec kilka słów o wyglądzie. Prostoskrzydłe to przeważnie duże bądź średniej wielkości owady, które najczęściej są bocznie spłaszczone (poza świerszczami). Większość z nich posiada dobrze rozwinięte skrzydła, zaś odnóża trzeciej pary są skoczne.

Pasikoniki (Tettigonioidea)

Świerszcze (Grylloidea)

Szarańczaki (Acridoidea)