Prostoskrzydłe (Orthoptera).

Rząd owadów, liczący na świecie około 20 tys. gatunków, natomiast w Polsce jest ich tylko nieco ponad 80. Przedstawiciele tej grupy, bywają popularnie nazywani „konikami polnymi” albo świerszczami. O ile to pierwsze określenie, jest potoczną nazwą różnych gatunków z tego rzędu, to nazwa „świerszcze” jest zarezerwowana tylko dla przedstawicieli nadrodziny Grylloidea. Prostoskrzydłe dzieli się zwyczajowo na dwa podrzędy: długoczułkowe (Ensifera) i krótkoczułkowe (Caelifera), zwane też szarańczakami. Osobiście przyjąłem jednak w tym dziale trochę inny podział. Cały rząd podzieliłem na trzy grupy, uwzględniając liczbę gatunków, które opisałem i które zapewne jeszcze wam przedstawię. Prostoskrzydłe są znane z tego, że mogą wydawać dźwięki. Prostoskrzydłe długoczułkowe mogą to robić poprzez pocieranie o siebie przednich skrzydeł, natomiast szarańczaki pocierają o skrzydła tylne odnóża. Większość z nich to duże lub średnie owady, które są najczęściej bocznie spłaszczone (poza świerszczami). Większość z nich posiada dobrze rozwinięte skrzydła, zaś odnóża trzeciej pary są skoczne.

Pasikoniki (Tettigonioidea)

Świerszcze (Grylloidea)

Szarańczaki (Acridoidea)