Pluskwiaki (Hemiptera)

Rząd owadów, liczący na świecie około 80 tys. gatunków, w Polsce zaś jakieś 1800. Systematyka tej grupy przechodziła w przeszłości bardzo burzliwy okres. Kiedyś stanowiły jeden rząd, jednak później został on podzielony na dwa odrębne, czyli pluskwiaki równoskrzydłe (Homoptera), oraz pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera). Kilka lat temu, naukowcy wrócili do starego podziału, zaś rząd pluskwiaków podzielili na trzy podrzędy: Auchenorhyncha, Prosorrhyncha oraz Sternorrhyncha. Pluskwiaki różnoskrzydłe wylądowały w tej środkowej grupie, skoczki i piewiki w pierwszej, natomiast mszyce i czerwce trafiły do ostatniej. Wszystkie pluskwiaki łączy ze sobą to, że posiadają aparat gębowy typu kłująco-ssącego.

Tarczówki (Pentatomoidea)

Wtykowate (Coreidae)

Zwińce (Lygaeoidea)

Tasznikowate (Miridae)

Pluskwiaki żyjące w wodzie

Pozostałe rodziny pluskwiaków