Pluskwiaki (Hemiptera)

Rząd owadów, liczący na świecie ponad 80 tys. gatunków, w Polsce zaś jakieś 1800. Systematyka tej grupy przechodziła w przeszłości bardzo burzliwy okres. Kiedyś stanowiły jeden rząd, jednak później został on podzielony na dwa odrębne, czyli pluskwiaki równoskrzydłe (Homoptera), oraz pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera). Kilka lat temu, naukowcy wrócili do starego podziału, zaś rząd pluskwiaków podzielili na trzy podrzędy: Auchenorhyncha, Prosorrhyncha oraz Sternorrhyncha. Pluskwiaki różnoskrzydłe wylądowały w tej środkowej grupie, skoczki i piewiki w pierwszej, natomiast mszyce i czerwce trafiły do ostatniej. Wszystkie pluskwiaki łączy ze sobą to, że posiadają aparat gębowy typu kłująco-ssącego. U Auchenorhyncha oraz Sternorrhyncha występują skrzydła błoniaste, natomiast u Prosorrhyncha, skrzydła są częściowo usztywnione (tzw. półpokrywy). Większość pluskwiaków to zdecydowanie roślinożercy, którzy wysysają soki z różnych części roślin. W związku z tym, wiele z nich jest uważanych za szkodniki. Dotyczy to zwłaszcza mszyc i czerwców. Niektóre gatunki z podrzędu Prosorrhyncha są jednak drapieżnikami i polują na inne małe organizmy. Kilka z nich żywi się krwią dużych kręgowców, w tym również ludzi. Większość gatunków żyje na lądzie, jednak jest sporo gatunków, które zamieszkują zbiorniki wodne, przy czym mogą żyć w głębinach lub na tafli wody. Kilka z nich nauczyło się żyć na powierzchni oceanów.

Tarczówki (Pentatomoidea)

Wtykowate (Coreidae)

Zwińce (Lygaeoidea)

Tasznikowate (Miridae)

Pluskwiaki żyjące w wodzie

Pozostałe rodziny pluskwiaków