Paziowate (Papilionidae)

Rodzina motyli licząca na całym świecie 570 gatunków. W dużej mierze gatunki zaliczane do tej rodziny są ciepłolubne i tropikalne przez co w Polsce mamy ich tylko 5 gatunków, chociaż wciąż zaliczany do rodzimej entomofauny kokornakowiec (Zerynthia polyxena) nie był u nas widziany od kilkudziesięciu lat. Paziowate to motyle o bardzo dużej rozpiętości skrzydeł, często również o atrakcyjnym ubarwieniu, a do tego ich tylne skrzydła bywają również zaopatrzone w charakterystyczne ogonki. Dorosłe motyle możemy najczęściej zaobserwować na kwiatach, z których spijają nektar. Dzięki dużym skrzydłom, są dobrymi lotnikami, duże gabaryty ich ciała sprawiają natomiast, że tuż przed wylądowaniem na mniejszych kwiatach, praktycznie cały czas machają swymi skrzydłami, by nie opaść z nimi na ziemię. Gąsienice mają zwykle maskują ubarwienie, choć często nie ustępują urodzie dorosłym osobnikom. Ich cechą charakterystyczną jest osmederium, czyli narząd w postaci wysuwanych „rogów”, które wydzielają nieprzyjemny, odstraszający zapach. Spośród polskich gatunków, dwa z nich, czyli niepylak apollo (Parnassius apollo) i niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne) są objęte ścisłą ochroną gatunkową, natomiast paź żeglarz (Iphiclides podalirius) znajduje się pod ochroną częściową. Paź królowej (Papilio machaon) był kiedyś objęty ścisłą ochroną gatunkową, ale od wielu lat jego populacja jest na tyle stabilna, dlatego nie jest już objęty żadną formą ochrony.

Paź królowej (Papilio machaon)