Pająki i ich kuzyni

Jak do tej pory, na całym świecie odkryto ponad 50 tys. gatunków pająków, zaś w Polsce żyje ich ponad 800. Pająki nie są owadami, jednak mają z nimi wiele wspólnego. Przede wszystkim zamieszkują te same siedliska, ponieważ owady stanowią ich podstawowe pożywienie. Co więcej, na pierwszy rzut oka są do nich podobne, dlatego często są z nimi mylone. Pająki należą jednak do odrębnej gromady pajęczaków. Ciało pająka składa się z dwóch części: głowotułowia i odwłoka. Oprócz tego mają osiem odnóży krocznych oraz osiem lub sześć oczu. Dodatkowo, pająki posiadają też szczękoczułki, na których znajdują się pazurki jadowe. Niemal wszystkie gatunki mają jad, ale tylko u około 30 gatunków jest on na tyle silny, aby zagrozić człowiekowi. Wyjątkiem są gatunki należące do rodziny koliściakowatych (Uloboridae), którzy nie mają gruczołów jadowych. Pająki posiadają też kądziołki przędne, które wykorzystują do tworzenia jedwabnych nic. Część gatunków wykorzystuje je do tworzenia sieci łownych, a inne polują na swoje ofiary aktywne. Niemal wszystkie pająki są drapieżnikami. Wyjątkiem jest odkryty w 2008 r. skakun z gatunku Bagheera kiplingi, który jest roślinożerny. Pająki nie są zbyt lubiane, a do tego w wielu osobach wzbudzają strach. Mimo to, są bardzo pożyteczne, gdyż ograniczają liczebność owadów, także tych pasożytniczych i wyrządzających szkody. Ich pożyteczna działalność objawia się zarówno w środowisku naturalnym, jak również w naszych własnych domach, zamieszkiwanych przez wiele synantropijnych gatunków. Warto więc pamiętać o tej pozytywnej roli pająków w naszym życiu.

Skakunowate (Salticidae)

Ukośnikowate (Thomisidae)

Ślizgunowate (Philodromidae)

Krzyżakowate (Araneidae)

Lejkowcowate (Agelenidae)

Omatnikowate (Theridiidae)

Osnuwikowate (Linyphiidae)

Darownikowate (Pisauridae)

Pogońcowate (Lycosidae)

Pozostałe rodziny pająków

Inne rzędy pajęczaków