Chronione gatunki owadów i pajęczaków

Uznałem, że taki dział może być bardzo przydatny, warto bowiem wiedzieć, jakie gatunki owadów znajdują się u nas pod szczególnych nadzorem i które zasługują na znacznie większą uwagę. Kiedy kilkanaście lat temu zaczynałem interesować się owadami, lista gatunków chronionych była bardzo uboga. Znajdowały się na niej, przede wszystkim gatunki rzadkie, ale równocześnie znane, jak modliszka zwyczajna, paź królowej, niepylak apollo, kozioróg dębosz, czy trzmiele. Obecnie wiele z tych gatunków przestało być chronionymi. Chodzi tu głównie o motyle, które w ostatnich czasach stały się pospolite, a więc paź królowej, mieniaki czy zmierzchnica trupia główka. Zamiast nich, na listę zostały wciągnięte inne gatunki, bardziej zasługujące na ochronę. Poniżej prezentuję wam listę owadów objętych całkowitą ochroną gatunkową, wg rozporządzenia ministerstwa środowiska z 2014 r.

WAŻKI ODONATA
Gadziogłówkowate Gomphidae
1 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
Łątkowate Coenagrionidae
2 Iglica mała Nehalennia speciosa
3 Łątka ozdobna Coenagrion ornatum
Ważkowate Libellulidae
4 Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons
5 Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis
6 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis
Żagnicowate Aeshnidae
7 Żagnica północna Aeshna caerulea
8 Żagnica zielona Aeshna viridis
PROSTOSKRZYDŁE ORTHOPTERA
Łatczynowate Decticidae
9 Stepówka Gampsocleis glabra
Pasikonikowate Tettigoniidae
10 Brak polskiej nazwy Isophya stysi
MODLISZKI MANTODEA
Modliszkowate Mantidae
11 Modliszka zwyczajna Mantis religiosa
PLUSKWIAKI HEMIPTERA
Cykady Cicadidae
12 Piewik podolski Cicadetta podolica
CHRZĄSZCZE COLEOPTERA
Biegaczowate Carabidae
13 Biegacz Bessera Carabus besseri
14 Biegacz Fabrycjusza Carabus fabricii
15 Biegacz urozmaicony Carabus variolosus
16 Biegacz Zawadzkiego Carabus zawadzkii
17 Tęcznik marszczony Calosoma reticulatum
18 Tęcznik ziarenkowaty Calosoma investigator
Kózkowate Cerambycidae
19 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo
20 Nadobnica alpejska Rosalia alpina
21 Sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens
22 Średzinka Mesosa myops
Kusakowate Staphylinidae
23 Pogrzybnica Mannerheima Oxyporus mannerheimii
Pływakowate Dytiscidae
24 Kreślinek nizinny Graphoderus bilineatus
25 Pływak szerokobrzeżek Dytiscus latissimus
Ponurkowate Boridae
26 Ponurek Schneidera Boros schneideri
Poświętnikowate Scarabaeidae
27 Pachnica dębowa Osmoderma spp.
Rozmiazgowate Pythidae
28 Rozmiazg kolweński Pytho kolwensis
Śniadkowate Melandryidae
29 Konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis
Zagłębkowate Rhysodidae
30 Zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus
Zgniotkowate Cucujidae
31 Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinnus
32 Zgniotek szkarłatny Cucujus haematodes
Żukowate Geotrupidae
33 Brak polskiej nazwy Bolbelasmus unicornis
34 Krawiec głowacz Lethrus apterus
MOTYLE LEPIDOPTERA
Barczatkowate Lasiocampidae
35 Barczatka kataks Eriogaster catax
Modraszkowate Lycaenidae
36 Czerwończyk fioletek Lycaena helle
37 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar
38 Modraszek arion Maculinea arion
39 Modraszek eroides Polyommatus eroides
40 Modraszek gniady Polyommatus ripartii
41 Modraszek nausitous Maculinea nausithous
42 Modraszek telejus Maculinea teleius
Niedźwiedziówkowate Arctidae
43 Krasopani hera Callimorpha quadripunctaria
Paziowate Papilionidae
44 Niepylak apollo Parnassius apollo
45 Niepylak mnemozyna Parnassius mnemosyne
Południcowate Nymphalidae
46 Górówka sudecka Erebia sudetica
47 Osadnik wielkooki Lopinga achine
48 Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia
49 Przeplatka maturna Euphydryas maturna
50 Przestrojnik titonus Pyronia tithonus
51 Strzępotek edypus Coenonympha oedippus
52 Strzępotek hero Coenonympha hero
Sówkowate Noctuidae
53 Ksylomka strix Xylomoia strix
Zawisakowate Sphingidae
54 Postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina
BŁONKOSKRZYDŁE HYMENOPTERA
Pszczołowate Apidae
55 Zadrzechnia czarnoroga Xylocopa valga

W ochronie owadów (i nie tylko) zaszły poważne zmiany. W rozporządzeniu z 6 października 2014 r wiele owadów zostało wykluczonych z ochrony ścisłej i przeniesionych do ochrony częściowej. Inne, jak np. ciołek matowy, borodziej cieśla czy część biegaczy zostały całkowicie skreślone z tej listy. Poniżej prezentuje natomiast owady aktualnie objęte ochroną częściową.

WAŻKI ODONATA
Gadziogłówkowate Gomphidae
1 Gadziogłówka żółtonoga Gomphus flavipes
Łątkowate Coenagrionidae
2 Łątka zielona Coenagrion armatum
Pałątkowate Lestidae
3 Straszka północna Sympecma paedisca
Szklarkowate Corduliidae
4 Miedziopierś górska Somatochlora alpestris
5 Miedziopierś północna Somatochlora arctica
Szklarnikowate Cordulegastridae
6 Szklarnik leśny Cordulegaster boltonii
Żagnicowate Aeshnidae
7 Żagnica torfowcowa Aeshna subarctica
CHRUŚCIKI TRICHOPTERA
Pierzekowate Lepidostomatidae
8 Krynicznia wilgotka Crunoecia irrorata
CHRZĄSZCZE COLEOPTERA
Biegaczowate Carabidae
9 Biegacz dołkowany Carabus irregularis
10 Biegacz bagienny Carabus clathratus
11 Biegacz gładki Carabus glabratus
12 Biegacz zielonozłoty Carabus auronites
13 Biegacz wspaniały Carabus excellens
14 Biegacz wypukły Carabus convexus
15 Biegacz karpacki Carabus obsoletus
16 Biegacz leśny Carabus sylvestris
17 Biegacz Menetriesa Carabus menetriesi
18 Biegacz obrzeżony Carabus marginalis
19 Biegacz pomarszczony Carabus intricatus
20 Biegacz problematyczny Carabus problematicus
21 Biegacz Scheidlera Carabus scheidleri
22 Biegacz skórzasty Carabus coriaceus
23 Biegacz stepowy Carabus scabriusculus
24 Biegacz szykowny Carabus nitens
25 Biegacz transylwański Carabus transylvanicus
26 Biegacz Ulricha Carabus ulrichii
27 Tęcznik mniejszy Calosoma inquisitor
28 Tęcznik dołkowany Calosoma auropunctatum
29 Tęcznik liszkarz Calosoma sycophanta
Bogatkowate Buprestidae
30 Poraj Dicerca moesta
31 Pysznik jodłowy Eurythyrea austriaca
Jelonkowate Lucanidae
32 Dębosz żukowaty Aesalus scarabaeoides
33 Jelonek rogacz Lucanus cervus
34 Wynurt Ceruchus chrysomelinus
Kózkowate Cerambycidae
35 Dąbrownik samotnik Akimerus schaefferi
36 Gracz borowy Tragosoma depasrium
37 Kozioróg bukowiec Cerambyx scopolii
38 Taraniec jedwabisty Dorcadion holosericeum
39 Taraniec paskowany Dorcadion scopoli
40 Taraniec płowy Dorcadion fulvum
41 Zmorsznik białowieski Stictoleptura variicornis
42 Zmorsznik olbrzymi Macroleptura thoracica
Kusakowate Staphylinidae
43 Brak nazwy Velleius dilatatus
Pływakowate Dytiscidae
43 Pływak lapoński Dytiscus lapponicus
Poświętnikowate Scarabeidae
44 Kwietnica okazała Protaetia aeruginosa
Sprężykowate Elateridae
45 Sprężyk rdzawy Elater ferrugineus
46 Pilnicznik fiołkowy Limoniscus violaceus
Stonkowate Chrysomelidae
47 Jeziornica rdestnicowa Macroplea appendiculata
48 Jeziornica rupiowa Macroplea mutica
Wygonakowate Ochodaeidae
49 Wygonak Ochodaeus chrysomeloides
MOTYLE LEPIDOPTERA
Modraszkowate Lycaenidae
50 Modraszek alkon Maculinea alcon
51 Modraszek bagniczek Plebeius optilete
52 Modraszek orion Scolitantides orion
53 Modraszek Rebela Maculinea rebeli
Paziowate Papilionidae
54 Paź żeglarz Iphidides podalirius
Rusałkowate Nymphalidae
55 Dostojka akwilonaris Boloria aquilonaris
56 Dostojka eunomia Boloria eunomia
57 Mszarnik jutta Oeneis jutta
58 Pasyn lucylla Neptis rivularis
59 Przestrojnik titonus Pyronia tithonus
60 Skalnik alcyona Hipparchia alcyone
61 Skalnik bryzeida Chazara briseis
62 Skalnik driada Minois dryas
63 Strzępotek soplaczek Coenonympha tullia
Bielinkowate Pieridae
64 Szlaczkoń torfowiec Colias palaeno
65 Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone
Brak nazwy Erebidae
66 Wstęgówka bagienka Catocala pacta
BŁONKÓWKI HYMENOPTERA
Mrówkowate Formicidae
67 Mrówka łąkowa Formica pratensis
68 Mrówka pniakowa Formica truncorum
69 Mrówka półncna Formica aquilonia
70 Mrówka smętnica Formica lugubris
71 Mrówka rudnica Formica rufa
72 Mrówka ćmawa Formica polyctena
Pszczołowate Apidae
73 Rozrożka chabrowa Tetralonia dentata
74 Porobnica mularka Anthophora parietina
75 Porobnica opylona Anthophora pubescens
76 Porobnica włochatka Anthophora plumipes
77 Trzmiel ciemnopasy Bombus ruderatus
78 Trzmiel czarnopaskowany Bombus schrencki
79 Trzmiel gajowy Bombus lucorum
80 Trzmiel grzbietoplamy Bombus maculidorsis
81 Trzmiel kamiennik Bombus lapidarius
82 Trzmiel leśny Bombus pratorium
83 Trzmiel ogrodowy Bombus hortorum
84 Trzmiel olbrzymi Bombus fragrans
85 Trzmiel ozdobny Bombus distinguendus
86 Trzmiel parkowy Bombus hypnorum
87 Trzmiel paskowany Bombus subterraneus
88 Trzmiel pirenejski Bombus pyrenaeus
89 Trzmiel rdzawoodwłokowy Bombus pomorum
90 Trzmiel różnobarwny Bombus soroeensis
91 Trzmiel rudonogi Bombus ruderarius
92 Trzmiel rudoszary Bombus sylvarum
93 Trzmiel rudy Bombus pascuorum
94 Trzmiel stepowy Bombus laesus
95 Trzmiel szary Bombus veteranus
96 Trzmiel sześciozębny Bombus wurfleini
97 Trzmiel tajgowy Bombus jonellus
98 Trzmiel wielkooki Bombus confusus
99 Trzmiel wschodni Bombus semenoviellus
100 Trzmiel wyżynny Bombus elegans
101 Trzmiel ziemny Bombus terrestris
102 Trzmiel zmienny Bombus humilis
103 Trzmiel żółtoplamy Bombus sichelii
104 Trzmiel żółty Bombus muscorum
105 Zadrzechnia fioletowa Xylocopa violacea

Prócz owadów, chronione są także niektóre pajęczaki.

Poniżej prezentuje gatunki objęte ochroną ścisłą.

PAJĘCZAKI ARACHNIDA
PAJĄKI ARANEAE
Gryzielowate Atypidae
1 Gryziel zachodni Atypus affinis
2 Gryziel stepowy Atypus muralis
3 Gryziel tapetnik Atypus piceus
Osnuwikowate Linyphidae
4 Brak nazwy Mughiphantes pulcher
Obniżowate Liocranidae
5 Brak nazwy Agroeca dentigera
Skakunowate Salticidae
6 Strojniś nadobny Philaeus chrysops
KOSARZE OPILIONES
Brak nazwy Sironidae
7 Brak nazwy Siro carpathicus
ZALESZCOTKI PSEUDOSCORPIONIDA
Brak nazwy Neobisiidae
8 Brak nazwy Neobisium polonicum

Natomiast tutaj zaprezentuje gatunki objęte ochroną częściową.

PAJĘCZAKI ARACHNIDA
PAJĄKI ARANEAE
Poskoczowate Eresidae
1 Poskocz krasny Eresus cinnaberinus
Osnuwikowate Linyphidae
2 Brak nazwy Bathyphantes eumenis
Skakunowate Salticidae
3 Wydmowiec Yllenus arenarius

2 comments on “Chronione gatunki owadów i pajęczaków

  1. Witam a co z turkuciem podjadkiem? Od lat przegrywam z nim walkę w moim ogrodzie. A gdy chcę już coś kupić na niego to słyszę że jest pod ochroną. Więc jak to z nim wreszcie jest ?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s