Nitnikowce (Nematomorpha)

Drucieniec w całej okazałości.Typ bezkręgowców liczący na całym świecie około 320 gatunków oraz 11 w naszym kraju. Przedstawiciele tej grupy to bardzo długie i cienkie stworzenia, przypominające nicienie i będące zresztą z nimi spokrewnione. Przeważnie mierzą od 10 do 50 cm, ale zdarzają się nawet 1,5 metrowe gatunki. Ich średnica wynosi jednak zaledwie 1-3 mm. Znaleźć je można w zbiornikach wodnych na całym świecie, jedne zamieszkują morza i oceany, inne natomiast wody słodkie. Postacie larwalne są pasożytami bezkręgowców (owadów, pajęczaków, skorupiaków, mięczaków, pierścienic, przywr i wielu innych) oraz niektórych kręgowców (ryb i płazów). Mimo że przypominają wyglądem pasożytnicze nicienie, to nie są zagrożeniem ani dla ludzi ani zwierząt hodowlanych. Biologia większości z nich jest bardzo słabo poznana. Najbardziej znany jest drucieniec wodny (Gordius aquaticus), z rodziny Gordioidae.

Drucieniec wodny (Gordius cf. aquaticus)