Niesobkowate (Hepialidae)

Samczyk w całej okazałości.Rodzina motyli, zaliczana do tzw. motyli mniejszych (Microlepidoptera). Uchodzi za dość prymitywną grupę, której przedstawiciele posiadają chociażby silnie skrócone czułki, uwsteczniony aparat gębowy, oraz nie mają rozwiniętego wędzidełka. To ostatnie, stanowią mocne szczeciny, znajdujące się na górnej krawędzi drugiej pary skrzydeł. Dzięki niemu, obie pary skrzydeł są ze sobą szczepione. U niesobkowatych również są ze sobą złączone, ale nie wędzidełkiem, tylko tzw. jarzemkiem, czyli płatowaty wyrostek, który pełni funkcje łączących szczecinek, ale znajduje się na dolnej krawędzi przednich skrzydeł. Na całym świecie odkryto ich około 600 gatunków, w Polsce zaś mamy ich tylko 6. Najliczniejsze są niewątpliwie w Australii i tam też występują największe gatunki. Rozpiętość skrzydeł tych z rodzaju Zelotypia może sięgać nawet 25 cm! Przypominam, że zalicza się je do tzw. motyli mniejszych. W naszym kraju, największym jest krótkowąs chmielowiec (Hepialus humuli), którego rozpiętość skrzydeł sięga 7 cm. Wiele tropikalnych gatunków ma niezwykłe, piękne ubarwienie skrzydeł. Nasze rodzime, są przeważnie brunatne, mało ciekawe pod tym względem. Dorosłe żyją stosunkowo krótko, swoje gody odbywają w nocy i wtedy też samice składają jaja, rozsypując je nad ziemią. Larwy większości z nich żyją pod ziemią na lub w korzeniach różnych gatunków roślin, a ich rozwój trwa od 1 do 3 lat.

Samczyk w całej okazałości.

Krótkowąs sylvina (Triodia sylvina)

Samica.