Muchówki (Diptera)

Ogromny rząd owadów, który liczy na całym świecie ponad 124 tysiące gatunków. W Polsce występuje 7 tys. gatunków, ale szacuje się, że może ich być nawet 10 tysięcy. Cechą charakterystyczną muchówek jest obecność jednej pary skrzydeł, ponieważ druga uległa przekształceniu w tzw. przezmianki (Halterae), pełniące m.in. role stabilizatorów lotu. Muchówki są niezwykle ważną grupą owadów, do której należy wiele gatunków o ogromny znaczeniu dla człowieka. Część z nich jest dobrze znana ze swej negatywnej dla człowieka działalności. Chodzi tu głównie o dokuczliwe muchy i gatunki krwiopijne, z komarami na czele. Mimo to, wiele muchówek, to również bardzo pożyteczne stworzenia, zapylające kwiaty i pomagające przywracać martwe szczątki organiczne do ponownego obiegu w naturze.

Koziułkowate (Tipulidae)

Komarowate (Culicidae)

Bąkowate (Tabanidae)

Zmrużkowate (Stratiomyidae)

Bujankowate (Bombylidae)

Wójkowate (Empididae)

Łowikowate (Asilidae)

Bzygowate (Syrphidae)

Wyślepkowate (Conopidae)

Muchowate (Muscidae)

Plujkowate (Caliphoridae)

Narzępikowate (Hippoboscidae)

Rączycowate (Tachinidae)

Pozostałe rodziny muchówek