Muchówki (Diptera)

Ogromny rząd owadów, liczący na całym świecie ponad 124 tysiące gatunków. W Polsce występuje 7 tys. gatunków, jednak szacuje się, że może ich być nawet 10 tysięcy. Cechą charakterystyczną muchówek jest obecność tylko jednej pary skrzydeł. Druga uległa przekształceniu w tzw. przezmianki (Halterae), pełniące m.in. role stabilizatorów lotu. Dzięki nim, mogą wykonywać w powietrzu różne, zaawansowane akrobacje. Pierwsza para skrzydeł jest błoniasta i zazwyczaj dobrze wykształcona, choć istnieją muchówki, które są bezskrzydłe (przykładem mogą być zimowe ponowce, Chionea spp.). Muchówki są niezwykle ważną grupą owadów, ponieważ należy do nich dużo gatunków, które mają ogromne znacznie dla człowieka.  Wiele z nich jest znana z negatywnej działalności. Chodzi tu głównie o dokuczliwe muchy oraz gatunki krwiopijne, takie jak komary. Mimo to, sporo muchówek, to bardzo pożyteczne stworzenia, które uczestniczą w zapylaniu kwiatów i pomagają ograniczać liczebność innych owadów. Wiele pożytecznych gatunków należy do rodziny bzygowatych (Syrphidae), które słyną z tego, że często podszywają się wyglądem pod pszczoły i inne groźne owady. Dorosłe często odwiedzają kwiaty, a larwy wielu gatunków żywią się mszycami. Część muchówek uczestniczy w rozkładzie martwej materii organicznej.

Koziułkowate (Tipulidae)

Komarowate (Culicidae)

Bąkowate (Tabanidae)

Zmrużkowate (Stratiomyidae)

Bujankowate (Bombylidae)

Wójkowate (Empididae)

Łowikowate (Asilidae)

Bzygowate (Syrphidae)

Wyślepkowate (Conopidae)

Muchowate (Muscidae)

Plujkowate (Caliphoridae)

Narzępikowate (Hippoboscidae)

Rączycowate (Tachinidae)

Pozostałe rodziny muchówek