Komarowate (Culicidae)

Rodzina muchówek, do które zaliczają się chyba jedne z najbardziej irytujących, a czasami również jedne z najgroźniejszych owadów na wiecie. łącznie opisano ich około 3,6 tys. gatunków, w Polsce zaś odkryto ich około 50. Samce różnią się od samic dłuższymi głaszczkami oraz pierzastymi czułkami. Samce żywią się wyłącznie nektarem i nie atakują ludzi. Samice także spijają nektar, ale muszą też uzupełniać swoją dietę krwią dużych zwierząt, aby wykształcić jajeczka. Zazwyczaj atakują ssaki i ptaki. Tylko nieliczne gatunki atakują człowieka. Najbardziej agresywne są te należące do rodzaju Anopheles (widliszki), Culex („klasyczne” komary) oraz Aedes (zwane komarami leśnymi lub doskwierami). W tropikach wiele gatunków przenosi groźne choroby. Widliszki roznoszą malarię, natomiast komar egipski (Aedes aegypti) i komar tygrysi (Aedes albopictus) przenoszą m.in. Febrę, Dengę, Gorączkę Zachodniego Nilu oraz wirusa Zika. Polskie komary nie roznoszą chorób, ale niektóre gatunki, zwłaszcza z rodzaju Aedes potrafią się pojawiać masowo i przysparzać mnóstwa problemów. Larwy komarów żyją w wodzie (często w małych zbiornikach wodnych, takich jak kałuże), gdzie odfiltrowują z wody drobne szczątki organiczne. Chociaż komary przysparzają nam mnóstwa kłopotów, odgrywają ważną rolę w przyrodzie jako zapylacze kwiatów oraz pożywienie większych zwierząt.

Komary występujące w Polsce

Culiseta annulata

Komary leśne z rodzaju Aedes

Widliszki (Anopheles spp.)

Komary, które w Polsce nie występują

Komar tygrysi (Aedes albopictus)