Inne owady

Owady to najpotężniejsza gromada zwierząt na świecie. Liczy sobie bowiem około miliona, odkrytych do tej pory gatunków na całym świecie (a szacuje się, że może być od 5 do nawet 30 mln, które wciąż na to odkrycie czekają). Wszystkie one są zgrupowane w 30 rzędach. Te najbardziej znane, przedstawiłem we wcześniejszych częściach menu. W tym dziale zaś będę prezentował przedstawicieli tych mniejszych grup, których nie ma aż tak dużo jak np. chrząszczy czy motyli, bądź też opisy całych rzędów.

Przerzutki (Archaeognatha)

Rybiki (Zygentoma)

Jętki (Ephemeroptera)

Skorki (Dermaptera)

Karaczany (Blattodea)

Psotniki (Psocoptera)

Wielkoskrzydłe (Megaloptera)

Wielbłądki (Raphidioptera)

Sieciarki (Neuroptera)

Wojsiłki (Mecoptera)

Chruściki (Trichoptera)