Rozważania na temat świata przyrody.

Miejsce poświęcone własnym przemyśleniom na różnego rodzaju zagadnienia przyrodnicze.