Błonkówki (Hymenoptera)

Rząd owadów, liczący na świecie ponad 115 tys. gatunków, w Polsce zaś żyje ich grubo powyżej 6 tysięcy. Owady z tego rzędu charakteryzują się dwiema parami, błoniastych skrzydeł, połączonych ze sobą specjalnymi haczykami na drugiej parze. Najbardziej znanymi przedstawicielami tego rzędu są osy, pszczoły i mrówki, ale jest on dużo bardziej zróżnicowany. Standardowo dzieli się go na dwa podrzędy: rośliniarki (Symphyta) oraz stylikowce (Apocrita). Różnica między nimi to obecność u tych drugich stylika, czyli wąskiego przewężenia między tułowiem a odwłokiem. Stylikowce dzieli się zaś na owadziarki (Parasitica) oraz żądłówki (Aculeata). Wśród tych drugich właśnie znajdują się osy i cała reszta, którą wcześniej wymieniłem. Niektóre z nich z to owady społeczne, ale rzecz jasna nie dotyczy to wszystkich. Błonkówki odgrywają bardzo ważną role w przyrodzie, głównie pozytywną. Większość z nich to ważni zapylacze roślin, bez których wiele z nich nie mogło by istnieć. Mrówki oraz owadziarki, dbają natomiast o ograniczanie liczebności innych owadów.

Rośliniarki (Symphyta)

Owadziarki (Apocrita)

Złotolitkowate (Chrysidae)

Mrówkowate (Formicidae)

Osy (Vespoidea)

Pszczoły (Apoidea)