Biedronkowate (Coccinellidae)

Na całym świecie opisano ponad 6 tys. gatunków, w naszym kraju zaś żyje co najmniej 75 gatunków. Ta ciekawa rodzina chrząszczy, skupia w sobie małe gatunki, których wielkość waha się w granicach 5-6 mm. Największa rodzima biedronka, oczatka (Anatis ocellata), osiąga prawie 1 cm. Pod względem wyglądu, są przeważnie okrągłe bądź owale, oraz jaskrawo ubarwione. Wiele z nich ma czerwone, pomarańczowe lub żółte pokrywy, w ciemne albo jasne kropki. Takie ubarwienie stanowi ostrzeżenie dla drapieżników o ich paskudnym smaku. Zagrożone, potrafią też wydzielać cuchnące kropelki hemolimfy (krwi). Biedronki zamieszkują bardzo różne środowiska, zarówno leśne, jak i tereny otwarte, pojawiają się także w pobliżu człowieka. Zdecydowana większość zimuje jako owady dorosłe, ukryta w dziuplach drzew, pod ich korą, a niektóre z nich, także w siedliskach ludzkich. Są bardzo ruchliwe, a do tego sprawnie latają. W dużej mierze są drapieżnikami, polującymi na drobne stawonogi, głównie mszyce, czerwce i inne pluskwiaki. Niektóre z nich odżywiają się grzybami (chociażby mączniakami), natomiast nieliczne są roślinożerne (np. uznawana za szkodnika owełnica luceranka, Subcoccinella vigintiquatuorpunctata). Większość z nich to gatunki mniej lub bardziej pożyteczne. Kilka gatunków, np. biedronka dwukropka (Adalia bipunctata), bywa wykorzystywanych w rolnictwie, do biologicznego zwalczania mszyc. Niestety, takie działanie, bywa czasami źródłem problemów, jak pokazał przykład biedronki azjatyckiej (Harmonia axyridis), która została sprowadzona z Azji do USA, by walczyła ze szkodnikami. Po pewnym czasie, rozprzestrzeniła się w wielu innych regionach świata, w tym również w Polsce, wypierając rodzime gatunki biedronek. Póki co, żadna z nich nie znajduje się na liście gatunków chronionych.

Harmonia quadripunctata

Biedroneczka łąkowa
(Coccinula
quatuordecimpustulata)

Biedronka arlekin
(Harmonia axyridis)

Biedronka dwukropka
(Adalia bipunctata)

Biedronka mączniakówka (Psyllobora vigintiduopunctata)

Biedronka pokrzywianka (Ceratomegilla notata)

Biedronka siedmiokropka (Coccinela septempunctata)

Biedronka trzcinówka (Anisosticta novemdecimpunctata)

Gielas dziesięcioplamek (Calvia decemguttata)

Nadrzewne biedronki

Oczatka (Anatis ocellata)

Owełnica luceranka (Subcoccinella vigintiquatuorpunctata)

Pokropka wysączka
(Halyzia sedecimguttata)