Barczatkowate (Lasiocampidae)

Gąsienica na śniegu.Rodzina motyli nocnych, licząca na świecie około 2 tys. gatunków i 19 w naszym kraju. Grupa ta zrzesza w sobie duże motyle o masywnej budowie ciała. Tylko nieliczne z nich mają kolorowe ubarwienie, przeważają te o brunatnym lub szarym, czyli maskującym. Dymorfizm płciowy między przedstawicielami obu płci jest bardzo wyraźnie zaznaczony, czułki samicy są nitkowane, podczas gdy u samców pierzaste, pozwalające im wykrywać feromony samic z bardzo dużych odległości. Jako dorosłe żyją bardzo krótko i nie pobierają w tym czasie żadnego pokarmu, ponieważ ich ssawka jest uwsteczniona. Korzystają więc z zapasów, które zgromadziły w czasach, gdy były gąsienicami. Barczatki to typowo nocne motyle, dzień zaś spędzają przesiadując na pniach i gałęziach drzew, a czasem również na ścianach budynków. Nocą często im się zdarza przylatywać do światła. Gąsienice barczatek są duże i masywne, podobnie jak dorosłe. Często są pokryte gęstymi włoskami (u niektórych gatunków mogą być parzące). Znaleźć je można głównie na drzewach liściastych i iglastych, rzadziej wybierają rośliny zielne i krzewy. Niektóre gatunki, jak barczatka sosnówka (Dendrolimus pini), są uznawane za groźne szkodniki lasów. Kilka z nich widnieje natomiast na Czerwonej Liście, zaś barczatka kataks (Eriogaster catax) znajduje się na liście gatunków objętych ochroną ścisłą.

A to pięknie pozująca samiczka.

Barczatka napójka [napójka łąkowa] (Euthrix potatoria)

Gąsienica napójki w całej okazałości.